ZhongxiaoFuxing(sogo)-deluxe no window

ZhongxiaoFuxing(sogo)-triple

   

ZhongxiaoFuxing(sogo)-superior

ZhongxiaoFuxing(sogo)-quadruple

   

ZhongxiaoDunhua(arena)-standard

ZhongxiaoDunhua(arena)-Japanese style
   

ZhongxiaoDunhua(arena)-quadruple

ZhongxiaoDunhua(arena)-family pax.6